Документи


Статут Товариства, засновницький (установчий) договір (у разі його укладання)

27.04.2016 - Статут ПАТ «Птахофабрика Тернопільська»
22.11.2017 - Статут ПРАТ Птахофабрика Тернопільська 2017
Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (у разі якщо створення відповідних органів товариства та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства), інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них

27.04.2016 - Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Птахофабрика Тернопільська»
27.04.2016 - Положення про Наглядову раду ПАТ «Птахофабрика Тернопільська»
27.04.2016 - Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Птахофабрика Тернопільська»
22.11.2017 - Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ ''Птахофабрика Тернопільська''
22.11.2017 - Положення про Наглядову раду ПрАТ ''Птахофабрика Тернопільська''
                        Свідоцтво про випуск акцій
22.12.2017 - Свідоцтво про випуск акцій
27.04.2018 - Положення про Наглядову раду
27.04.2018 - Положення про Загальні збори
05.06.2018 - Статут зі змінами
Звіти 2021


12.04.2021 р. - Повідомлення про проведення ЗЗА 01 червня 2021 р. ||  ПІДПИС
27.04.2021 р. - Річний звіт емітента за 2020 рік. || ПІДПИС || XML-ПІДПИС
28.05.2021 p. - Повідомлення про кількість акцій || ПІДПИС
01.06.2021 p. - ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування || ПІДПИС
01.06.2021 р. - Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю || ПІДПИС / XML>> || XML-ПІДПИС
01.06.2021 р. - (Правочин) Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю || ПІДПИС / XML>> || XML-ПІДПИС

22.06.2021 р. Інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю за цим посиланням>> || ПІДПИС / XML>> || XML-ПІДПИС

25.06.2021 р. Повідомлення про позачергові загальні збори за цим посиланням>> || ПІДПИС

27.07.2021 р. - Інформація про загальну кількість акцій  || ПІДПИС
30.07.2021
1. ПРОТОКОЛ лічильної комісії про підсумки голосування позачергових загальних зборів акціонерів / Підпис
2. ПРОТОКОЛ тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування позачергових Загальних зборів акціонерів / Підпис
3. Особлива інформація / ПІдпис / Репорт XML / Підпис
Звіти 2019


20.03.2019 р. - Повідомлення про проведення ЗЗА 25 квітня 2019 р. || ПІДПИС
24.04.2019 р. - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій || ПІДПИС
25.04.2019 р. - Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік || ПІДПИС
25.04.2019 р. - Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік
25.04.2019 р. - Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента || ПІДПИС
26.04.2019 р. - Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента || ПІДПИС
02.05.2019р. - Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на річних ЗЗА 25.04.2019 р.
02.05.2019р. - Протокол лічильної комісії про підсумки голосування на річних ЗЗА 25.04.2019
16.09.2019 р. - Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента || ПІДПИС
17.09.2019 р. - Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента || ПІДПИС

Звіти незалежного аудитора що до фінансової звітності за :