І ЕТАПТернопільське сільськогосподарське підприємство «Птахофабрика Тернопільська» створене у відповідності до постанови № 7 обласної Ради колгоспів від 01.03.1971 року та постанови № 3 обласної Ради депутатів трудящих від 02.03.1971 року‚ як Тернопільська міжколгоспна птахофабрика.
У травні 1971р. було започатковано будівництво першого пташника‚ а вже до кінця року на першому цеху діяло 6 пташників‚ утримувалося 90тис. гол. птиці.
В 1972р. відбулося приєднання відділення в с. Петрики.
У 80-тих роках підприємство перейшло у підпорядкування Львівського тресту об'єднання Птахопром. Тоді ж для утримання батьківського поголів'я приєднано цех репродукції смт. Ланівці (проектна потужність 90 тис. гол.).
В 1982 р. було введено в експлуатацію цеху №3 (проектна потужність 160 тис. куркомісць)‚ будівництво якого ініціювала облдержадміністрація. Тоді ж підприємство перейшло на утримання нового кросу "Білорусь-9" .

II ЕТАП


Державне сільськогосподарське підприємство У відповідності до наказу Міністерства сільського господарства України РСР від 08.02.1985 року № 57 та на підставі дозволу Ради Міністрів УРСР від 15.01.1985 року № 542/96 Тернопільська обласна міжколгоспна птахофабрика була перетворена у Державне сільськогосподарське підприємство «Птахофабрика «Тернопільська» станом на 01.01.1985 року. На той час в УРСР поза трестами діяло лише 4 птахофабрики з окремим статусом. У цьому ж 1985 році відбувся запуск цеху виробництва комбікормів на території відділку с. Великі Гаї. В 1986р. підприємству надано статус репродуктора ІІ порядку . Кінець 80-х характеризується найкращими показниками розвитку: валовий збір яєць - 89млн. шт. (1990р.)‚ кількість утримуваного поголів'я - 760 тис.голів (батьківське стадо + підростка + продуктивне стадо)‚ продуктивність птиці - 234 яйця на 1 курку-несучку. Забезпечення кормами здійснювалось централізовано через трест‚ згодом - з комбікормового заводу смт. Дружба. Крім виробничої‚ підприємство розвивало і соціальну сферу: здійснювалось будівництво житлових будинків‚ гуртожитку‚ дитячих садочків. А з розпадом СРСР в 1991 році розпочалася загальна криза економіки в цілому та аграрного сектора зокрема. Позначилася вона і на птахофабриці. Розпочався поступовий і тривалий спад - скорочення поголів'я‚ проблеми з поставками кормів та забезпеченням генетичними ресурсами тощо. Свого піку криза досягла у 1998-1999р. Більшість птахо-господарств області‚ як і в цілому по Україні‚ повністю призупинили свою діяльність чи збанкрутували. Незважаючи на ці фактори‚ птахофабрика все ж працювала‚ хоча і на зменшених потужностях та з незадовільними якісними показниками.


ІІІ ЕТАП


ВАТ

13 серпня 1999р.‚ відповідно до наказу №562 Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області‚ шляхом перетворення державного сільськогосподарського підприємства "Птахофабрика Тернопільська" реорганізовано у ВАТ (відповідно до "Порядку перетвореня власності у відкриті акціонерні товариства"‚ затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1099.) 2000 рік став перехідним: змінюється форма власності‚ підхід до господарювання. для початку посаджено на вирощування 45 тис. гол. птиці експериментальної партії нового для української практики кросу Hy-Line W-98. Але підприємство перебуває в кризі: середньорічне поголів'я - 69 тис.гол.‚ валовий збір яєць - 17‚1 млн. шт. ВАТ "Птахофабрика Тернопільська" було визнано "Кращим роботодавцем 2000 року" у Тернопільському районі. До кінця 2001р. повністю завершено процес приватизації (державна частка у статутному капіталі відсутня). Після реорганізації починає впроваджуєтися стратегія тривалого розвитку‚ що включає етап виходу з кризи‚ відновлення виробництва до максимально можливого рівня‚ розширення виробничих потужностей. В рейтингу птахогосподарств України ВАТ "Птахофабрика Тернопільська" визнано найпривабливішим об'єктом Західного регіону. В 2002р. підприємство нагороджене кубком міжнародного клубу "Hy-Line" за успішний розвиток та просування на ринку України. У 2003р. підприємство виступило співзасновником всеукраїнської асоціації "Союз птахівників України" . 29.03.2004р. зареєстровано торгову марку "Добре яйце». Проте несприятлива ситуація на ринку‚ низька ціна на продукцію та інші чинники призвели до різкого погіршення фінансового стану фабрики в 2006-2008 роках‚ яке досягло епогею в 2009 році.

СьогодніРозпочиналося наше виробництво лише з кількох пташників. А зараз – це товариство з розвиненою інфраструктурою‚ налагодженими зв’язками‚ відкрите для передових ідей та готове до співпраці і конкурентної боротьби.