Приватне акціонерне товариство

Птахофабрика Тернопільська

adress с.Великі Гаї, Тернопільська обл., вул. Галицька 180, email: yadobre@gmail.com

phonesТел. + 38 (050) 337-58-65 +38 (050) 428-50-10
Збори акціонерів

 29.04.2012 року відбулися загальні збори акціонерів. Порядок денний загальних зборів:

1.       Обрання лічильної комісії.

2.       Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

3.       Розподіл прибутку/збитку Товариства за результатами діяльності у 2011 році.

4.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році. 

5.       Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за результатами діяльності Товариства у 2011 році. 

6.       Затвердження звіту Ревізійної комісії за наслідками діяльності Товариства у 2011 році. 

7.       Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів‚ які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з зазначенням характеру правочинів та їх сукупної граничної вартості.

8.       Прийняття рішення про внесення змін до Статуту‚ шляхом викладення їх у новій редакції  Статуту.